JUDr. Anna van der Weerden, advokát
ČAK 15602
Advokátní kancelář se sídlem Praha - Vinohrady
English

Dědické právo

Poskytuji právní služby v záležitostech:

  • Dědických řízení s mezinárodním prvkem včetně pomoci v komunikaci se zahraničním notáři a soudy
  • Konzultace zákonných možností v oblasti dědického práva (odkaz, výhrada soupisu majetku a vliv na odpovědnost za dluhy, nástupnictví, zřeknutí se dědického práva, vzdání se práva ve prospěch jiného dědice)
  • Konzultace dědění ze zákona, není- li závěti ani dědické smlouvy
  • Právní pomoci s přípravou znění závěti, dědické smlouvy, dovětku
  • Právní zastoupení v dědickém řízení před notářem či soudem
  • Právní zastoupení v jednání s dědici ve snaze dojít dohody o rozdělení pozůstalosti