JUDr. Anna van der Weerden, advokát
ČAK 15602
Advokátní kancelář se sídlem Praha - Vinohrady
English

Náhrada škody

Poskytuji právní služby v záležitostech:

  • Zastoupení poškozeného – oběti v trestním řízení
  • Právní pomoci při uplatnění nároku na náhradu škody – újmy skutečně způsobené (na věci, zdraví, ze smlouvy, z porušení práva atd.)
  • Právní pomoci při uplatnění nároku na náhradu nemateriální újmy (při porušení osobnostních práv, práva na ochranu osobnosti, soukromí, na rodinný život atd.)
  • Uplatňování náhrady škody vůči státu za nezákonné rozhodnutí či postup státních orgánů (nepřiměřená délka řízení,nezákonná vazba atd.)
  • Sepisu ústavních stížností při porušení základních lidských práv a svobod
  • Sepisu stížností k Evropskému soudu pro Lidská práva ve Štrasburku