JUDr. Anna van der Weerden, advokát
ČAK 15602
Advokátní kancelář se sídlem Praha - Vinohrady
English

Cizinci v ČR

Poskytuji právní služby v záležitostech:

  • Nájmu či koupě nemovitosti, (sepis či kontrola smluv)
  • Účasti na jednáních, pomoc s překladem do angličtiny jak v ústní, tak písemné formě
  • Smluv; sepisu či kontroly, či vysvětlení a řešení nároků z nich vyplývajících (soudní i mimosoudní)
  • Zaměstnání v ČR a sporů z toho vyplývajících
  • Rodinného života v ČR
  • Problémů s pronajímatelem, nájemci
  • Právní pomoc při založení živnosti, založení obchodní korporace
  • Náhrady újmy, kompenzace, zadostiučinění