JUDr. Anna van der Weerden, advokát
ČAK 15602
Advokátní kancelář se sídlem Praha - Vinohrady
English

Podnikání

Poskytuji právní služby v záležitostech:

  • Smluv, dohod, všeobecných obchodních podmínek; jejich sepisu, kontroly, či úpravy, aby vyhovovaly podmínkám nových právních předpisů
  • Smlouvy pro mezinárodní obchodní styk a řešení sporů z nich vyplývajících
  • Smluv z oblasti autorského práva
  • Vymáhání pohledávek, též v rámci EU
  • Řešení náhrad újmy, škody
  • Ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání
  • Konzultace změn v právních předpisech účinných od 1.1. 2014
  • Právní pomoci při jednáních v angličtině
  • Překladu právních dokumentů pro potřeby klienta