JUDr. Anna van der Weerden, advokát
ČAK 15602
Advokátní kancelář se sídlem Praha - Vinohrady
English

Trestní právo

Poskytuji právní služby v záležitostech:

  • Právní pomoci podezřelým ze spáchání trestného činu, konzultace či pomoc při podání vysvětlení u policejního orgánu
  • Trestní obhajoby obviněných z trestného činu
    v přípravném řízení (před policejním orgánem) i v řízení před soudem
  • Sepisy odvolání, stížností i mimořádných opravných prostředků a zastoupení v daném řízení
  • Právní pomoci odsouzeným s podáním žádosti o podmíněné upuštění od zbytku výkonu trestu, s žádostí o zahlazení trestu
  • Právní pomoci poškozeným- obětem trestného činu, výkon funkce zmocněnce v trestním řízení včetně pomoci k dosažení náhrady škody