JUDr. Anna van der Weerden, advokát
ČAK 15602
Advokátní kancelář se sídlem Praha - Vinohrady
English

Občanský život

Poskytuji právní služby v záležitostech:

  • Koupě, darování, nájmu nemovitostí i věcí movitých
  • Zápůjček peněz
  • Vypořádání spoluvlastnictví
  • Bezdůvodného obohacení
  • Spotřebitelských smluv
  • Vymáhání pohledávek

Pokud hledáte jiné právní služby, než- li jsou uvedeny výše, prosím kontaktujte mě, tento výčet není úplný.