JUDr. Anna van der Weerden, advokát
ČAK 15602
Advokátní kancelář se sídlem Praha - Vinohrady
English

Pracovní právo

Poskytuji právní služby v záležitostech:

  • Pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, či jednotlivých ujednání např. konkurenčních doložek
  • Výpovědí, či okamžitých zrušení pracovního poměru
  • Řešení nároků z pracovněprávních poměrů (odstupného, náhrada mzdy, pracovních úrazů)
  • Dohod o zvýšení kvalifikace, dohod o zachování mlčenlivosti