JUDr. Anna van der Weerden, advokát
ČAK 15602
Advokátní kancelář se sídlem Praha - Vinohrady
English

Rodinné právo

Poskytuji právní služby v záležitostech:

  • Rozvodu manželství (též s mezinárodním prvkem)
  • Péče o děti, styku s nimi, výživného (též s mezinárodním prvkem)
  • Vyživovací povinnosti k nerozvedené či rozvedené manželce/ manželovi
  • Vyživovací povinnosti otce k neprovdané matce
  • Omezení či zbavení rodičovských práv
  • Vypořádání společného jmění manželů (též s mezinárodním prvkem)
  • Vymáhání výživného při jeho neplacení soudně či cestou trestního práva, a to i přeshraničně
  • Určení či popření otcovství k dítěti
  • Mezinárodního únosu dítěte a řízení o navrácení dítěte

Pokud hledáte jiné právní služby v rodinné záležitosti, než- li jsou uvedeny výše, prosím kontaktujte mě.