JUDr. Anna van der Weerden, advokát
ČAK 15602
Advokátní kancelář se sídlem Praha - Vinohrady
English

JUDr. Anna van der Weerden, advokát

Absolvovala jsem magisterské studium na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dále jsem pak absolvovala roční studium Lidských práv a trestní justice na univerzitě v Utrechtu v Nizozemí.

Titul JUDr. jsem získala v roce 2012 na Karlově univerzitě úspěšnou obhajobou své rigorózní práce v oboru práva evropského a mezinárodního.

Od roku 2003 jsem pracovala jako dobrovolník v nevládních organizacích (Amnesty International, UNICEFu, Poradně pro integraci), povětšinou s cizinci. V Nizozemí jsem absolvovala stáž v nevládní organizaci zaměřené na pomoc uprchlíkům.

Praxi koncipienta jsem vykonala ve dvou advokátních kancelářích v Praze, jež obě poskytují služby ve všech oborech práva. Mou náplní práce byla agenda občanskoprávní, rodinněprávní a trestněprávní, v posledních dvou letech převážně řízení s mezinárodním prvkem. V letech 2011 a 2012 jsem pracovala jako firemní právník v konzultantské/IT společnosti v Nizozemí.

Po úspěšném složení advokátní zkoušky jsem zahájila svou vlastní advokátní praxi.

Hovořím anglicky na profesionální úrovni a v základu se dorozumím nizozemsky, mám pasivní znalost také jazyka německého a francouzského.

Poskytuji právní služby v oblasti práva českého, evropského, mezinárodního a lidských práv.

Zaměřuji se především na ty právní záležitosti, u nichž je přítomen mezinárodní prvek.

Jsem členem Unie rodinných advokátů.

Bližší informace o mé osobě naleznete na LinkedIn.

Zpětnou vazbu na mnou poskytované služby naleznete na expats.cz v angličtině.

JUDr. Anna van der WeerdenKancelář JUDr. Anna van der WeerdenKancelář JUDr. Anna van der WeerdenKancelář JUDr. Anna van der Weerden

Copyright: JUDr. A. van der Weerden 2014