JUDr. Anna van der Weerden, advokát
ČAK 15602
Advokátní kancelář se sídlem Praha - Vinohrady
English

Právní služby poskytované advokátní kanceláří

Právní služby poskytované JUDr. Annou van der Weerden - rodinné právo
RODINA

Rodinný život

Poskytuji právní služby týkající se věcí rodinných (též s mezinárodním prvkem), a to rozvodů, vztahů mezi rodiči a dětmi, určení otcovství, výživného, péče o děti a mezinárodních únosů dětí.

Právní služby poskytované JUDr. Annou van der Weerden - sousedské právo
PRÁCE

Pracovní život

Poskytuji právní služby v záležitostech pracovního práva, ať již se jedná o vznik či zánik pracovního poměru, či nároky z něho vyplývající, například při pracovním úrazu.

Právní služby- občanské, správní, stavební právo
OBČANÉ

Občanský život

Poskytuji rozličné právní služby ve věcech běžného občanského života, počínaje koupí, darováním, nájmem, půjčkou, až po vymáháním pohledávek.

Právní služby poskytované JUDr. Annou van der Weerden - trestní právo
TREST

Trestní právo

Poskytuji právní služby v záležitostech trestního práva podezřelým, obviněným, odsouzeným a poškozeným včetně obětí trestných činů, a to ve všech stádiích trestního řízení.

Právní služby poskytované JUDr. Annou van der Weerden - obchodní právo
PODNIKÁNÍ

Podnikání

Poskytuji komplexní právní služby podnikatelům, a to počínaje sepisem či kontrolami smluv, po vymáhání pohledávek, až po řešení způsobené škody.

Právní služby poskytované JUDr. Annou van der Weerden - cizinecké právo
CIZINCI

Cizinecký život

Poskytuji komplexní právní služby cizincům žijícím na území České republiky, a to počínaje koupí nemovitostí po překlad či vysvětlení právních dokumentů.

Právní služby poskytované JUDr. Annou van der Weerden - náhrada újmy (škody)
ŠKODA

Náhrada škody

Poskytuji právní služby poškozeným, a to v případě vzniku újmy nemateriální (např. újma duševní, strádání, bolest) či škody faktické a ušlého zisku. Právní pomoc v rozličných životních i podnikatelských situacích.

Právní služby poskytované JUDr. Annou van der Weerden - dědické právo
DĚDICTVÍ

Dědictví

Poskytuji právní služby v oblasti dědického práva, včetně nových možností (např. odkazu, dědické smlouvy), jež přináší nový občanský zákoník.

Copyright: JUDr. A. van der Weerden 2014